Referat fra bestyrelsesmøde i frivilliggruppen den 05. 02. 2020

Referat fra bestyrelsesmøde i frivilliggruppen den 05. 02. 2020
Til stede: Jens, Henrik, Peder, Seynab, Eva, Line, Grete, Birgit.

Godk. af referat – Godkendt
Godk. af dagsorden Godkendt

Siden sidst
– Jens – Kontakt med Sara Karim – Madsen: Der har været kontakt til kontaktfamiliegruppen. Der er ingen tilbagemelding.
Telefoninterview om Frivilliggruppens arbejde. Sara er i gang med en
undersøgelse om frivillighed – rekruttering og fastholdelse.
Sara tilbyder sin hjælp ved etablering af en ny bestyrelse.
-Jens
Møde med lærergruppen i Ide og Udvikling: Jens deltog og udleverede bl.a. pjecen om Frivilliggruppens arbejde.

Evaluering
Nytårskuren
Nytårskuren 2019 forløb godt. Der har kun været positive tilbagemeldinger.
Rajan og Seynab tog billeder. Enkelte kan ses på hjemmesiden

Etniske
foreninger
Jens / Henrik
Etniske foreninger: der skal være møde med Den internationale Forening d. 17. 02. Jens, Henrik og Seynab deltager. Evt. også Grete og Line

General-forsamling – Alle
Forberedelse af generalforsamling d. 17. 03.
Lokale er reserveret.
Forplejning: Ost fra Lading mejeri.
Øl og vand fra depot.
Te, kaffe, servietter og blomster: Birgit.
Duge: Grete.
Ordstyrer: Jens spørger Jens Ole.
Taler: Eva spørger Søren Krog fra Sted1.

Økonomi – Peter – Kassebeholdning kr. 26.500. Der vil blive søgt om §18 midler. Udgifter til nytårskuren blev ca. 5.000 kr

Evt. Jens – Andrea er nu efter lang tids behandling erklæret rask og kan nedtrappe i medicin. Godt at høre. Andrea vil gerne hjælpe med noget i Frivilliggruppen, men stiller ikke op til bestyrelsen.

Næste møde – Formanden indkalder til et møde før generalforsamlingen – ved behov.