Formål

Foreningens formål er at støtte flygtninge så de oplever sig som ligeværdige medborgere i Viborg Kommune. Frivilliggruppen arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål og på grundlag af en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp