Generatforsamlingen den 22. marts

Generatforsamlingen den 22. marts kl. 19.00 i De Frivilliges Hus.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

1. VELKOMST VED FORMANDEN
2 iht vedtægterne valg af dirigent og refererent
3. beretning ved formanden og drøftelse af beretningen og om kommende frivillige opgaver revideret regnskab indkomne forslag skal afleveres til bestyrelsen inden
mødet -valg af bestyrelse og suppleanter, valg af revisor og suppleanter.
4. efter pausen og kaffen vil forstander for Skals efterskole Sven Primdal fortælle om sin viden og sine oplevelser af Zimbabwe.