Frivilliggruppen

Frivilliggruppen – hvem er vi?
Frivilliggruppen i Viborg er en selvstændig forening under Dansk Flygtningehjælp. Vi er en gruppe af mennesker, der deltager aktivt i opgaver, som kan etablere en bedre kontakt mellem danskere og mennesker med anden etnisk baggrund.

Opgaverne er bl.a.:

 • lektiehjælp
 • kontaktfamilier
 • udflugter
 • hjælp til jobsøgning
 • hjælp til uddannelsensmuligheder
 • hjælp med kontakt til kommunen
 • samarbejde med etniske foreninger
 • dialoggrupper
 • samarbejde med integrationsrådet
 • hjælp til idrætsforeninger og deres nydanske medlemmer
 • computervejledning / hjælp