Kontaktfamilier

At få mulighed for at få kontakt med en dansk familie kan være af stor betydning for en flygtningefamilie. Det giver erfaringsmæssigt også den danske familie både indsigt og gode sociale oplevelser. Kontaktfamilien bestemmer selv, i hvilket omfang man vil stille sig til rådighed med hjælp og samvær.


Jan Togsverd mail: jan.togsverd@gmail.com telefon: 61264799

Signe Primdal mail: signeprimdal@hotmail.com telefon: 22918952

Ellen Engholm mail: Engholm66@icloud.com telefon: 42723158