Formandsberetning 14. marts 2018

FRIVILLIGGRUPPEN I VIBORG.
Formandsberetning 14. marts 2018
Som sædvanlig en beretning om et godt år med en fantastisk indsats af de frivillige. Vi har nu ikke været alene om det,, idet vi har gode
samarbejdspartnere. Lad mig nævne De Frivilliges Hus, hvor Henrik sidder i bestyrelsen, Via – college, Sprogcenteret, de etniske foreninger og integrationsrådet.

Ud over de aktiviteter, som vi lige har hørt om – noget mere generelt om bestyrelsens arbejde. Vi har haft nogle interessante henvendelser i årets løb:
Lad mig nævne et par stykker. En gruppe congolesiske kvoteflygtninge har ønsket at oprette en forening med det formål at indsamle brugt hospitalsudstyr, der skal sendes til hjemlandet.
Et sådant arbejde kan vi ikke gå ind i, men vi har hjulpet dem med at stifte en forening. Vi har hjulpet dem med det formelle, så de nu har lavet vedtægter og lignende. De er nu i gang med arbejdet, og muligvis kan de få hjælp fra Skals Efterskole. Det sidste er endnu ikke helt på plads.

Fra Via – College har vi fået en henvendelse om samarbejde med en gruppe studerende, der arbejder med friluftsliv. I samarbejde med dem har vi arrangeret – og betalt – tre gode eftermiddage på Naturskolen i på Hald.
Der var mange børn med, og det var for os ( Jens og mig) interessant at studere arbejdet med de mange ”lopper” En evaluering fra skolens side viser, at det har været det hele værd.
Vi har også forsøgt os med en af vores traditionelle udflugter. Denne gang til ”Verdenskortet” i Klejtrup. Vi var sikre i vores sag. Successen fra de foregående udflugter synes oplagt.
Men, nej – desværre. Der var kun 10 tilmeldinger, så vi er gået i tænkeboks, inden vi kaster os ud i nye tiltag. Det eneste positive om dette her må være, at økonomien ikke blev belastet.
Anderledes gik det med sommerfesten på Nonbo Hede. Det blev igen en fin dag for alle. Også for arrangørerne, som har lovet at lægge hus til en ny sommerfest til juni. Vi er dem stor tak skyldig, hvad vi også har givet udtryk for.
Den årlige nytårskur blev afholdt i ”Sognegården” I år havde vi heldet med os, da vores nye generalsekretær, Christian Friis Bach mødte op og holdt festtalen.

Alle er enige om, at vi har fået den rigtige mand på posten. At musikken til festen også blev en oplevelse, gør ikke arrangementet mindre vellykket.
Den kurdiske musikalske familie gjorde stor lykke.

Sprogcenteret slog dørene op for frivillige, der gerne ville høre noget om skolens arbejde med undervisning af ikke blot flygtninge, men udlændinge meget bredt. Den slags arrangementer er efter min mening meget
nyttige, idet folk, der møder op, får besvaret de spørgsmål,
der er relevant for netop dem. Vi blev igen inviteret til et årligt arrangement afholdt af handelsstandsforeningen.
Den officielle begrundelse er, at vi her får lejlighed for at profilere os, men når sandheden skal siges, er det mest handelsstadsforeningen, der nyder godt af det.
Vi fik ikke en eneste ny frivillig, så vi har bestemt os for ikke at deltage i fremtiden.
Vi har også været præsenteret i den årlige frivilligbørs, hvor Jens og Yasmin deltog.
Finderuphøj skole er i gang med en fornyelse af computere til eleverne, og i den anledning har vi fået løfte om 3 computere af god kvalitet. De kommer meget snart, og vores IT- frivillige, Keld gør dem funktionsdygtige, så snart
de kommer.
Om lidt skal vi afholde valg til bestyrelsen, og i år vil
Andrea og jeg træde tilbage.
Andrea helliger sig DFUNK igen, mens jeg træder helt ud.
Man skal stoppe, mens legen er god. Den er god endnu- og det har den været i mange år. I går fyldte jeg 77, så andre må til.
Jeg vil sige tak til alle de gode folk, jeg har mødt i Frivilliggruppen, og jeg ønsker alt godt i fremtiden. Ikke mindst de skiftende bestyrelsesmedlemmer vil jeg takke.
Vi har haft et fint og fornøjeligt samarbejde. Jeg kommer til
at savne jer.