Referat den 08. 11. 2016

Referat fra bestyrelsesmøde i frivilliggruppen den 08. 11. 2016
Til stede: Jens Ole, Peder, Jens, Andrea, Birgit (referent)

Godk. af referat – Godkendt

Godk. af dagsorden – Godkendt

Siden sidst: Jens –
Spisning på Mercantec d.14. dec.: Der er et ønske fra Sprogskolen og Ungdomsskolen om at spisningen bliver afholdt i skoletiden – som omlagt undervisning. Det er urealistisk med et aftenarrangement. Jens Ole forhører på Mercantec om det kan holdes som et dagsarrangement.

Jens Ole
Integrationsrådet: punktet udsættes, da repræsentanterne ikke er tilstede. Seynab er nu ny formand i Integrationsrådet.

Frivillighuset har fået ny leder: Mikkel Smed.
Ny pjece til Integrationsrådet. Yasmin og Henrik tager sig af den.
Dfunk: Pigegruppen mødes første gang d. 12. nov. Viborg deltager med et volleyballhold i turnering på Vallekilde højskole d. 24. 25., og 26 nov.
Frivillige ledsagere i Ringkøbing: 3 personer i Ringkøbing tilbyder at ledsage personer f.eks. fra tog til Statsamtet og evt. være med som bisiddere.

Arrangement for kontaktfamilier: mødet blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Anna og Alfred Agergaard mødes med dem der var interesserede i mødet. Sommerfest: Nonbo vil gerne gentage succesen, men vil gerne snarest have en dato, der ikke kolliderer med ramadanen. Kommunikation ang. Agergaards afgang: det kommer på hjemmesiden, hvem der bliver de nye kontaktpersoner for kontaktfamilieordningen.
Visitkortene vil snart kunne laves.
Nytårskur d. 25. jan. 2017 (og ikke som først bestemt d. 26.) i
Domkirkens Sognegård. Jens Ole; Jens og evt. Andrea undersøger emner til underholdning. Jens Ole undersøger om det er muligt at få mad fra Mercantec.
Generalforsamling d. 23. 03. 2017 i Sortebrødrehus.

Økonomi Peder Kassebeholdning: kr. 27.000. Har ikke modtaget de 5.000 kr. fra LionsClub endnu.

Evt.

Næste møde D. 09.01. 2017. kl. 17.