Kultur fra fjerne himmelstrøg

Kultur fra fjerne himmelstrøg
Møder på tværs af kulturer sker ikke altid af sig selv. Med en
håndfuld arrangementer i uge 10 og 11 lægger Viborg Bibliotekerne
og en række institutioner og organisationer an til, at alle kan blive
klogere på andre kulturer.
I løbet af uge 10 og 11 kan du deltage en række arrangementer, som på forskellig vis øger
din viden om forskellige kulturer. Hvert enkelt arrangement dykker ned i et aspekt og folder
et emne ud. Håbet er, at et øget kendskab til den kulturelle mangfoldighed i Viborg
Kommune, kan være med til at nuancere samtalerne mellem os.
Lørdag 10. marts kl. 13-14:30 fortæller sociolog og forfatter Aydin Soei om sin families
historie. Det er et ærligt og vedkommende indblik i et miljø dybt påvirket af krigstraumer og
flugt. Et vigtigt indspark om arv og miljø, om at bryde tabuer og om at vokse op fire
forskellige steder; Iran, Rusland, Avedøre Stationsby og Gladsaxe.
Onsdag 14. marts kl. 19-20:30 gæster filosof og kulturformidler Ahmad Joumaa
biblioteket. Ahmad tager os med på en spændende rejse ind i den arabiske litteratur, der
er rig på både poesi, episke fortællinger, erotik og politiske kommentarer. Vi starter
allerede i 500-tallet og i løbet af aftenen trækkes der tråde til begivenheder i Europa.
Torsdag 15. marts kl. 19-20:30 kan du blive klogere på, hvordan Islam fremstilles i
medierne og ikke mindst hvilken konsekvens, det har for vores forståelse af religionen. Vi
får nemlig besøg af tidligere lektor på Viborg Gymnasium, Preben Brock Jacobsen, der
dykker ned mediernes dækning af islam med udgangspunkt i hans nyeste bog.
Lørdag 17. marts kl. 14-16 inviterer vi til endnu en omgang hyggeligt samvær når ’Hygge
Across Culture’ besøger Kulturskolen Viborg. Alle er velkomne og tag børnene med til
kreative værksteder. Medbring gerne en kage til det fælles kagebord.
Søndag 18. marts kl. 14-15:30 står den på musikalsk og hyggelig kaffeslabberas. Mød
syriske Walid Hamoto og han søn Ali, der spiller på traditionelle kurdiske instrumenter;
duduk og saz. Biblioteket sørger for gode samtaleemner, kaffe og kage. Rundt om på
biblioteket kan du opleve malerier af den kvindelige kunstner Malak Hamoto.
Alle arrangementerne foregår på Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15, Viborg
pånær ’Hygge Across Cultures’, som finder sted på Billedkunst- og Designskolen,
Regimentsvej 5, Viborg.
Der er fri entré til alle arrangementerne. Arrangementsrækken er støttet af Puljen til civil
integrationsindsats. Det er Viborg Bibliotekerne, Kulturskolen Viborg, Bydelsmødrene,
Venligboerne i Viborg og omegn, Frivilligcenter Viborg, Frivilliggruppen i Viborg under
Dansk Flygtningehjælp, Sprogcenter Viborg, Røde Kors, Folkeuniversitet i Viborg og
Boligselskabernes Fællessekretariat, der står for arrangementerne.

Flere informationer
Kathrine Sørensen Bech, bibliotekar
Tlf.: 87 87 34 38
Mail: kas@viborg.dk

Kultur fra fjerne himmelstrøg
Viborg Bibliotekerne vil gerne være med til at øge viden om de forskellige kulturer, som er
en del af kommunen. I løbet af uge 11, 2018 kan du deltage i en række arrangementer,
som på forskellige vis gør dig klogere og nuancere samtalerne mellem os. Der er fri entré
til alle arrangementerne.
Tirsdag 13. marts kl. 19/Lørdag 10. marts kl. 13:
Forsoning – fortælling om en familie
”Et mesterværk” – de ord fik Aydin Soeis bog med på vejen, da den udkom i 2016. Bogen
bygger på hans egen families historie og er et ærligt og vedkommende indblik i et miljø,
som er fremmed for de fleste af os. En vigtig bog om integration, social arv og om at vokse
op tre forskellige steder.
Sted: Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15, Viborg
Onsdag 14. marts kl. 19
Få øjnene op for arabisk litteratur
Arabisk litteratur byder på masser af poesi, storslåede fortællinger, religion, erotik og
politiske kommentarer. Ahmad Joumaa, filosof og kulturformidler, tager os gennem den
arabiske litteraturhistorie, som rækker helt tilbage til 500-tallet og trækker tråde til
begivenheder i Europa.
Sted: Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15, Viborg
Torsdag 15. marts kl. 19
Islam i medierne
Hvordan fremstilles Islam i medierne og hvilken konsekvens får det for vores forståelse af
religionen? Det kan du blive klogere på, når Preben Brock Jacobsen, tidligere lektor på
Viborg Gymnasium og HF, dykker ned i mediernes dækning af Islam.
Sted: Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15, Viborg
Lørdag 17. marts kl. 14-16
Hygge Across Cultures på Kulturskolen
Vi inviterer til endnu en omgang hyggeligt samvær med tekstil, billedkunst, poesi og teater
denne gang på Kulturskolen i Viborg. Alle er velkomne og tag børnene med. Medbring
gerne en kage til det fælles kagebord.
Sted: Billedkunst- og Designskolen, Regimentsvej 5, Viborg
I samarbejde med Kulturskolen Viborg, Bydelsmødrene, Venligboerne i Viborg og omegn,
Frivilligcenter Viborg & Frivilliggruppen i Viborg under Dansk Flygtningehjælp, Sprogcenter
Viborg, Røde Kors.

Søndag 18. marts kl. 14-15
Kaffeslabberas mellem bøgerne
En hyggelig søndag eftermiddag med nærvær og gode samtaler. Kig forbi til en time med
syrisk/arabisk? musik, samtaler, kage og naturligvis arabisk kaffe – som er et symbol på
gæstfrihed generøsitet.

Viborg Bibliotekerne ønsker med 3-5 arrangementer i foråret 2018 at sætte fokus på arabisk kultur, debat om
islam og møder mellem mennesker på tværs af kulturer.
Biblioteket har med succes afviklet arrangementet ’Hygge across cultures’ gennem flere år både på
Hovedbiblioteket i Viborg og i lokalområderne. Her er hygge, kage, mødet mellem mennesker i højsædet og
små kulturelle indslag.
Men biblioteket ønsker også at informere om de fremmede kulturer, som bliver en del af kommunens
indbyggertal. Vellykket integration er også et spørgsmål om kendskab til de nye borgeres baggrund, kultur
og skikke.
Arrangementerne vil omhandle foredrag om arabisk litteratur, koncert med musik fra Mellemøsten, debat om
Islam i medierne samt fællesspisning/’Hygge Across Cultures’.
Formål med aktiviteterne:
-at afvikle 3-5 arrangementer med fremmede kulturer som omdrejningspunkt
-at øge indsigten i nye kulturer til gavn for integrationen for både ny- og gammeldanskere
Målgruppe for aktiviteten:
-ny- og gammeldanskere med interesse i oplysning og indsigt


SE FOLDEREN
kultur