2020 årlige nytårskur

Kære alle frivillige

I inviteres hermed til Frivilliggruppens årlige nytårskur. Som annonceret i sidste brev er det d. 22.1. Kuren starter kl. 19 og foregår i år i caféen i det nye Friivlliges Hus Ll. Sct. Hansgade 7-9. I vil blive budt på en spændende buffet, og der er også sørget for drikkevarer. Aftnen vil i den grad også få et oplysende indhold, idet vi har fået Thuvarakai Kandasamy til at komme med et oplæg med fokus på temaet “tilhørsforhold” i relation til flygtninges integration. Thuva er fra og med sidste år ny koordinator for Flygtningehjælpens Landsindsamling i Viborg, men hvad der er nok så vigtigt i denne sammenhæng, så har hun i kraft af sin uddannelse inden for “Globale studier” og sit daglige arbejde med integration en solid baggrund for at tale om dette emne. Der vil derudover, som vi tidligere har bestræbt os på, blive sørget for noget underholdning i aftenens løb.

Vi håber, at mange af jer vil møde op denne aften. Det er jo en mulighed for, at Frivilliggruppen under Dansk Flygtningehjælp kan kvittere for jeres frivillige arbejde, men også for jer for at møde andre frivillige og udveksle erfaringer og, som det er fremgået ovenfor, at få inspiration til det fortsatte arbejde.

Vi må bede om tilmelding pr. mail hos undertegnede senest fredag d. 17.1.

På vegne af bestyrelsen for Frivilliggruppen

Venlig hilsen

Jens Sass Bak

jenssass@mail.dk

bty

bty

bmd

bmd

bty

bty

bty

bty

bty

bty


Mad, Musik og oplæg

Mad, Musik og oplæg