Deltagelse i sport og idræt.

Der er for en indvandrer eller flygtning gode muligheder for at deltage i idræt og sport.
Man skal blot henvende sig til den træner eller den forening, hvor man gerne vil være med og spørge om lov til at være med til at træne.
Der er også mulighed for at få penge til hjælp til kontingent, sportstøj m.v. Man skal gå på en hjemmeside på computeren:
http://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/pulje-foreningsliv-for-alle
Her kan man læse om, hvordan man søger penge. Man kan også finde et ansøgningsskema, som man skal udfylde og tage med til sin forening, som også skal skrive på skemaet og indsende det.
Er man i tvivl kan man henvende sig til inklusionskonsulent i DGI, Anni Lyskjær, tlf. 4024 0295;
mail anni.lyskaer@dgi.dk eller
Arne Rasmussen,
tlf. 6076 1832,
mail arne.rasmussen.viborg@gmail.com
LÆS mere:-
2015-foreningsliv for alle_Digitalt