Bliv frivillig

Klik for at hente pdf filen. Frivillig.pdf

Aktiviteter:
Disse aktiviteter har vi i øjeblikket:
kontaktperson- og kontaktfamilieordninger
lektiehjælp
udflugter
oplevelser i naturen
kulturelle arrangementer
bisidderfunktioner
rådgivning
orientering om
arbejdsmarkeds- og
uddannelsesmuligheder
edb-service
kolonihaver
samarbejde med etniske foreninger
støtte til idræt
medlem i Integrationsrådet

Hvad får du ud af at være frivillig?
Du får:
• kendskab til andre kulturer
• mulighed for at indgå i netværk med andre
• mulighed for at blive aktiv i en forening
• mulighed for at komme på kurser
• livsglæde ved at være

frivillig