Bestyrelsesmøde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Frivilliggruppen i Viborg. Tirsdag d. 25. november 2014
Kl. 17:00
Sted: Firkløvervej 11.
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat.

3. Siden sidst. Tid og sted for nytårskuren 2015.

Nye frivillige.

Åbning af værested.

4. Økonomi.

5. Eventuelt.

6. Næste møde

I tilfælde af afbud, bedes I sende den til mig.

Med venlig hilsen.
Jens Ole Jensen
Trenmosevej 12.
8831 Løgstrup.
86644121 mobil 24456634