Arrangementer

Arrangementer
Frivilliggruppen arrangerer for tiden for familier
1) En sommerfest og 2) En udflugt.
Rådgivning
Opgaver vedr. kontaktpersoner og kontaktfamilier : Jan Togsverd mail: jan.togsverd@gmail.com