Referat fra bestyrelsesmøde den 25. 06. 2019

Referat fra bestyrelsesmøde i frivilliggruppen den 25. 06. 2019
Til stede: Jens, Yasmin, Peder, Eva, Birgit
Gæster: Line Eriksen og Grete Ploug

Godk. af referat – Godkendt

Godk. af dagsorden – Godkendt

Siden sidst
– Jens
– 24-timersløb: Viborg Gymnasium og HF vil samle ind til os og andre.

-Landsindsamling: der skal findes en ny koordinator. Opfordringen er sendt videre.
Frivilligaften på Sprogskolen: Der er stadig interesse fra Skolens side for at benytte frivillige i forbindelse med undervisning (fx samtalegrupper og lektiehjælp) og cafe. Line holder som bibliotekar og koordinator for de frivillige til september. Line undersøger, hvem vi kan henvende os til i forbindelse med ”reklame” for vore aktiviteter fx sommerfest og udflugt.

-De etniske foreninger: Peder oplyser at der er sammenkomster for familier med børn i Den eritreiske forening. Den ønsker et egnet lokale. Boligselskabet kan måske være behjælpelig. Eva spørger Rikke, om hun ved noget om de forskellige foreninger. Yasmin spørger Mahmoud og Rami.

-Udflugt
-Jens
-Sommerudflugt bliver d. 7. september til Aqua i Silkeborg.
Jens bestiller 2 busser og ringer til Aqua.
Peder søger tilskud fra Oplevelsespuljen.
Deltagere fra bestyrelsen: Jens og Birgit. Måske Seynab, Yasmin og Eva.

-Fokusgruppe- interviews
-Interviews kan finde sted i september. F.eks. en eftermiddag på Houlkær bibliotek i forbindelse med lektiehjælp. Og en formiddag på Sprogskolen. Line undersøger mulighed for en tirsdag eller torsdag.

-Yasmin
– 4 H haver: Der er ikke fundet nok familier. Der skal reklameres mere før næste sæson.

Dokumentarfilm om kvindelig imam: Biblioteket kan ikke stå for arrangementet, men låner gerne lokale ud til en visning.

Integrationsrådet deltager sammen med De fem råd på torvet foran HM fredag og lørdag i forbindelse med Snapstinget.

-Evaluering af sommerfest
-Jens, Yasmin, Birgit
– Sommerfest i Nonbo: Der deltog ca. 60, heraf mange børn. En dejlig dag med solskin, fantastiske rammer og stor hjælp fra beboere i Nonbo Hede. Stor tak til alle.
Nadim fra DFH indsamlede data på dagen. Hun udleverede spørgeskemaer på mange sprog for at få viden om flygtninges syn på frivilligheden.

-Etablering af retshjælps- tilbud
-Peder
-Retshjælp påtænkes oprettet i Viborg og kan indrettes i forbindelse med Jobcenteret. Retshjælpen må kun tage sig af klagesager. Peder og en anden fortsætter retsvejledningen.

-Økonomi
-Peder
Kassebeholdning på ca. kr. 30.000.


Næste møde Tirsdag d. 13. 08. kl. 17.30

Brød: Peder.