Referat fra bestyrelsesmøde i frivilliggruppen den 09. 01. 2019

Til stede: Jens, Henrik, Eva, Peder, Niels, Seynab, Birgit (referent).

Godk. af referat Godkendt
Godk. af dagsorden Godkendt

Siden sidst -Jens
Hjemmesiden. Intet nyt. Rajan kontaktes igen.
Kontaktfamilier: 8 familier ønsker mere kontakt med danske familier.
Der er kun 2 danske familier, så der er behov for flere danskere.
Fællesspisning på Ellekonebakken d. 10. 01.

Siden sidst – Henrik
Frivillighusets fremtid: ingen afklaring.

Nytårskur d. 23. 01.
Fordeling af praktiske opgaver:
Jens: bestiller oste- og pølsebord fra Lading mejeri. Henter nøgle.
Kontakt til Line Eriksen m.h.p. aftale med danser og sanger.
Køb af gavekort
Jens og Henrik henter oste- og pølsefade
Eva: Vin og sodavand.
Birgit: Brød, kiks, småkager
Smør og mælk
Kaffe, te, sukker
Lys, servietter og blomster
Bestyrelsen møder kl. 17.30 for at dække borde mm.

Baboon City – Jens
Udflugt til Baboon City d. 09. 02.
Jens har bestilt bus til 50 personer.
Eva kontakter Yasmin for at høre, om hun har haft kontakt til
Integrationsafdelingen mhp. tilbud til personer/ familier med særligt
behov for en udflugt.
Evt. tilmelding bør ske på Sprogskolen d. 4. og 5. febr. Seynab og Jens
kan være der begge dage.
Pris som sidst: 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn.
Ved behov for opslag redigerer Jens og Rikke og sender det til Line
Eriksen.
Seynab ringer til Baboon City for at reserverer borde.
Deltagere fra bestyrelsen: Seynab og Peder kan deltage. Yasmin og
Andrea spørges om én af dem kunne tage med. Øvrige fra bestyrelsen
har ikke mulighed eller deltog ved den sidste udflugt.

Efterskole-ophold – Jens
Tilskud til efterskoleophold. Det er der ikke mulighed for. Jens giver
besked til Diana Masoud.

Generalforsamling d. 27. 03. kl. 19 i De frivilliges Hus.
Jens bestiller lokale.

Økonomi – Peder Kr. 42.000., inkl. §18 tilskud.
Annoncen i Viborg Nyts foreningsoversigt opsiges.

Næste møde Næste møde d. 21. 02. kl. 17.

Ordstyrer: Niels
Brød: Jens