Referat fra bestyrelsesmøde i frivilliggruppen den 09. 10. 2018

Godk. af referat – Godkendt
Godk. af dagsorden -Godkendt
Siden sidst
Jens, Seynab, Birgit
Møde i Boligselskabernes Fællessekretariatet om fællesspisning på
Ellekonebakken. Der vil blive arrangeret fællesspisning med start først i
det nye år.
Baba: et koncept for fædre, der uddannes som rollemodeller.
Kirken er også en mulig samarbejdspartner ved arrangementer.
Jens- Landsindsamling 2018: Danske Bank åbner kl. 13, så det er muligt at
opstille materialer fra det tidspunkt.
Jens, Niels, Birgit:- Udflugt til Baboon City: tilmelding til 2 busser blev hurtigt afviklet. Mange interesserede måtte desværre afvises.
Jens, Niels, Seynab og Birgit tager med.
Jens
Billetter til Ahmed Mamoud: Jens får 2 – 3 fribilletter, og de foreslås
givet til lektiehjælpere.
Debataften d. 23. 10. med Hans Bo. Der er brug for en person til at tage
sig af det praktiske på aftenen: Indkøb af øl og vand, velkomst og
ordstyring. Da det er ”Henriks ide / aften”, vil han blive spurgt først.
FrivilligBørs d. 25. 10. Seynab kan deltage og måske Jens. Er der nogle
af de fraværende bestyrelsesmedlemmer, der kan deltage? Tilmelding
senest d. 18. 10.
Nytårskur: Der er er et foreløbigt tilsagn fra taleren. Når datoen kendes
skal der bestilles lokale; helst i domkirkens sognehus.
Ideer til underholdning og mad efterlyses.
Mobilisering af lektiehjælpere – Jens, Seynab- Avisomtale i Folkebladet gav flere henvendelser fra mulige frivillige.
Mikkel, Frivillighuset, vil gerne være behjælpelig med annoncering efter
frivillige via sit netværk.
Den Gule Pavillions efterlysning af pc´er: Seynab oplyser at alle børn fra
0 – 3. klasse har Ipad. 4. – 6. klasse har pc udleveret af skolen. Derefter
skal børnene selv sørge for at have en pc.

3 cykler – Jens på vegne af Henrik:- 3 cykler er doneret. Hvem har brug for dem? Det foreslås at Ove Elgaard, kan være behjælpelig med at finde værdigt trængende.

Kontakt til fritidsforeninger:- Jens, Punktet udsættes til næste møde.

Økonoomi, Peder:- Kassebeholdning på kr. 45.000. Der er søgt § 18 midler for første halvår af 2019.

Evt. Niels:- Musikskolen er kritisk med hensyn til optagelse af kormedlemmer.
Centralbiblioteket arrangerer ”Syng sammen” lørdag formiddag en gang
om måneden. Næste gang er d. 03. nov. Kl. 11 – 12 på Skakbrættet.
Noget lignende finder sted i Stoholm og Bjerringbro. Dette kunne måske
være springbræt til optagelse i kor.

Næste møde:- D. 20. nov. Kl. 17.30
Ordstyrer: Niels
Brød: Peder.
Punkt til næste møde: Kontakt til fritidsforeninger.