Referat fra bestyrelsesmøde den 12. 09. 2018

Til stede: Jens, Seynab, Eva, Peder, Henrik, Andrea, Niels, Yasmin, Birgit (referent) Gæst: Jan Togsverd, repræsentant for kontaktfamiliegruppen.

Godk. af referat – Godkendt
Godk. af dagsorden -Der tilføjes et ekstra punkt: Landsindsamling 2018
Siden sidst – Jens
Møde på kommunen: Eva Louise Rosholm, familieafdelingen fortalte om etniske teams og om gode råd i forbindelse med skole, sport, fritid, lektiehjælp, udflugter mm.
I Jobcentret er der oprettet stillinger for integrationsambassadører.
Desuden er der fritidsvejledere ansat i kommunen.
Musikhuset/Lydfabrikken. Jens holder løbende kontakt med personer herfra.

Henrik
Kontakt med fritidsforeninger. Punktet udsættes til næste møde.
Eva
Niels kontakter Musikskolen mhp. evt. mulighed for koraktivitet.
Sensommerfest – Alle
Sensommerfesten aflyst pga. dårligt vejr og føre. Og hvad så?
Forslag: da det er sidst på året, bør et arrangement være indendørs, og Baboon City i Herning er en mulighed.
Det aftales at arrangere en tur med max deltagere 100, svarende til 2 busser. Eva forhører hos Baboon City, om det vil være muligt med en lørdag evt. i efterårsferien. Eva melder tilbage til gruppen, og en arbejdsgruppe bestående af Jens, Niels og Birgit aftaler det videre forløb.

Aften for frivillige – Henrik & Yasmin
Aften for frivillige om integration: Aftale med Hans Bo er på plads. Arrangementet bliver afholdt d. 23. 10 i HK Huset. Der vil kunne købes øl og vand. Henrik og Yasmin sender invitationen til Jens, der sender videre til alle på frivilliglisten, samt Røde Kors, Venligboerne, Den Internationale forening.

Frivillige – Eva, Jens Yasmin
Frivillige til lektiehjælp, samtalegrupper og lign.: opslag er færdigt, dog mangler der et billede. Rikke hjælper med resten.
Jens har en forespørgsel med om hjælp til en samtalegruppe, der er foreløbig kun to til opgaven. Der mangler også hjælp i Den gule Pavillon.

Jens
Nytårskur: der nævnes flere emner, som kunne være taler denne aften. Jens undersøger nærmere, og aftenen forslås at ligge i uge 3 eller 4.
Derefter vigtigt at få reserveret lokale.

Landsindsamling 2018 – Jens
Landsindsamlingen i Viborg: Materialer udleveres i Ungdomsskolen.
Danske Bank tager imod indsamlerne.
Frivilliggruppens arbejde kan synliggøres i Danske Bank.
Yasmin og Andrea ved hvor, der ligger materiale.
Eva og Henrik kan være på stedet.
Lektiehjælperopslag kan laves til næste møde. Andrea og Yasmin ser på det.

Økonomi – Peder
Kassebeholdning: kr. 46.000

Evt. – Henrik, Der er kommet en forespørgsel fra Viborg kommune – via Mikkel – om vi kan stille 2 personer til rådighed 1 gang ugentligt. Det drejer sig om Houlkær og Ellekonebakken, hvor man ønsker hjælp til at udforme CV og ansøgninger.

Næste møde
Næste møde d. 09. 10. 2018 kl. 17.
Mødeleder: Niels
Brød: Jens

Jan Togsverd fortalte om kontaktfamiliegruppens arbejde.
Jan tager imod henvendelser og tager sig af det administrative.
Signe og Ellen har den direkte kontakt til familierne.

De fleste henvendelser kommer fra kommunen. Der foretages en minimal registrering bl.a. om sprog.
Når kontakten er skabt er gruppen ude af billedet igen.

Ved en info aften for et år siden gav det flere danske familier / personer. I øjeblikket mangler der ikke danske familier, da der ikke er kommet nye flygtninge. Der er ”overskud” til at tage sig af andre udlændinge – altså ikke kun flygtninge.

Jan opfordrer bestyrelsen til at opdatere hjemmesiden: mere information, der giver læseren lyst til at blive aktiv.