Vi mangler frivillige

Fremhævet

Vi mangler frivillige hænder til
• at være kontakt familie til ‘ny danskere’
• at åbne deres hjem til samvær med ‘ ny danske familier’ i form af et lille traktement da betydningen af at se et dansk hjem er stort
• at hjælpe diverse boligselskaber med såvel bestående aktiviteter som nye eksempelvis fisketure for mænd eller rep. af cykler
• at hjælpe med forståelse af breve fra det offentlige myndigheder og lignende
• at give samvær til ‘ny danskere’ over spil og deslige
• at hjælpe til med PC i Bjerringbro
Håber du kan/vil afse lidt tid til nogle af disse opgaver
Henvendelse kan ske til Frivilliggruppens formand Jens Ole Jensen (mobil 21 15 66 34) Iøvrigt vil punktet blive fulgt op til nytårskuren i januar 2015

Udgivet i Nyt

Frivilliggruppen – hvem er vi?

Fremhævet

Frivilliggruppen i Viborg er en selvstændig forening under Dansk Flygtningehjælp.
Vi er en gruppe af mennesker, der deltager aktivt i opgaver, som kan etablere en bedre kontakt mellem danskere og mennesker med anden etnisk baggrund.
Opgaverne er bl.a:-

 • Kontaktfamilier
 • Lektiehjælp
 • Udflugter
 • Hjælp til jobsøgning
 • Hjælp til uddannelsensmuligheder
 • Hjælp med kontakt til kommunen
 • Samarbejde med etniske foreninger
 • Dialoggrupper
 • Samarbejde med integrationsrådet
 • Hjælp til idrætsforeninger og deres nydanske medlemmer
 • Computervejledning / hjælp.
Udgivet i Nyt

Referat den 08. 11. 2016

Referat fra bestyrelsesmøde i frivilliggruppen den 08. 11. 2016
Til stede: Jens Ole, Peder, Jens, Andrea, Birgit (referent)

Godk. af referat – Godkendt

Godk. af dagsorden – Godkendt

Siden sidst: Jens –
Spisning på Mercantec d.14. dec.: Der er et ønske fra Sprogskolen og Ungdomsskolen om at spisningen bliver afholdt i skoletiden – som omlagt undervisning. Det er urealistisk med et aftenarrangement. Jens Ole forhører på Mercantec om det kan holdes som et dagsarrangement.

Jens Ole
Integrationsrådet: punktet udsættes, da repræsentanterne ikke er tilstede. Seynab er nu ny formand i Integrationsrådet.

Frivillighuset har fået ny leder: Mikkel Smed.
Ny pjece til Integrationsrådet. Yasmin og Henrik tager sig af den.
Dfunk: Pigegruppen mødes første gang d. 12. nov. Viborg deltager med et volleyballhold i turnering på Vallekilde højskole d. 24. 25., og 26 nov.
Frivillige ledsagere i Ringkøbing: 3 personer i Ringkøbing tilbyder at ledsage personer f.eks. fra tog til Statsamtet og evt. være med som bisiddere.

Arrangement for kontaktfamilier: mødet blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Anna og Alfred Agergaard mødes med dem der var interesserede i mødet. Sommerfest: Nonbo vil gerne gentage succesen, men vil gerne snarest have en dato, der ikke kolliderer med ramadanen. Kommunikation ang. Agergaards afgang: det kommer på hjemmesiden, hvem der bliver de nye kontaktpersoner for kontaktfamilieordningen.
Visitkortene vil snart kunne laves.
Nytårskur d. 25. jan. 2017 (og ikke som først bestemt d. 26.) i
Domkirkens Sognegård. Jens Ole; Jens og evt. Andrea undersøger emner til underholdning. Jens Ole undersøger om det er muligt at få mad fra Mercantec.
Generalforsamling d. 23. 03. 2017 i Sortebrødrehus.

Økonomi Peder Kassebeholdning: kr. 27.000. Har ikke modtaget de 5.000 kr. fra LionsClub endnu.

Evt.

Næste møde D. 09.01. 2017. kl. 17.