Vi mangler frivillige

Fremhævet

Vi mangler frivillige hænder til
• at være kontakt familie til ‘ny danskere’
• at åbne deres hjem til samvær med ‘ ny danske familier’ i form af et lille traktement da betydningen af at se et dansk hjem er stort
• at hjælpe diverse boligselskaber med såvel bestående aktiviteter som nye eksempelvis fisketure for mænd eller rep. af cykler
• at hjælpe med forståelse af breve fra det offentlige myndigheder og lignende
• at give samvær til ‘ny danskere’ over spil og deslige

Udgivet i Nyt

Frivilliggruppen – hvem er vi?

Fremhævet

Frivilliggruppen i Viborg er en selvstændig forening under Dansk Flygtningehjælp.
Vi er en gruppe af mennesker, der deltager aktivt i opgaver, som kan etablere en bedre kontakt mellem danskere og mennesker med anden etnisk baggrund.
Opgaverne er bl.a:-

 • Kontaktfamilier
 • Lektiehjælp
 • Udflugter
 • Hjælp til jobsøgning
 • Hjælp til uddannelsensmuligheder
 • Hjælp med kontakt til kommunen
 • Samarbejde med etniske foreninger
 • Dialoggrupper
 • Samarbejde med integrationsrådet
 • Hjælp til idrætsforeninger og deres nydanske medlemmer
 • Computervejledning / hjælp.
Udgivet i Nyt

Referat den 28.3.2018

Referat
Bestyrelsesmøde i Frivilliggruppen den 28.3.2018

Deltager: Jens Ole Jensen, Henrik Lillesø, Seynab Handulle, Andrea Suarez, Yasmin Khalil
Referat: Yasmin Khalil

1. Dagsorden blev godkendt
2. Referat fra sidste gang blev godkendt.
3. Siden sidst:
a. Evaluering af nytårskuren.
Arrangementet og den efterfølgende presseomtale var fint. Der var for meget mad til
arrangementet. Oplægget og musikken var fint.
Andrea forslår, at vi sørger for oplægsholder, som er en del af Dansk Flygtningehjælpen.
F.eks. en repræsentant fra Frivillighedsråd
b. Henvendelse af en efterskoleelv om støtte blev drøftet og godkendt
c. En jurastuderende er interesseret i at være frivilligt. Han kunne eventuelt stilles til side af
Peder. En mediestuderende kunne eventuelt byde ind med opdatering af
Frivilliggruppens hjemmeside.
d. Orientering om den nye Integrationsråd.
Den 27.3.2018 var er konstituerende møde i IR. Der blev Yasmin Khalil valgt til formand
og Zahra Mohamud Ali fra Somalia blev valgt til næstformand.

4. Planlægning af generalforsamlingen:
a. Mødet forgår i De Frivilliges hus
b. Alle undtagen Jens Ole ønsker at fortsætte. Fremover vil Andrea igen som repræsentant
for DFUNK deltage i møderne.
c. Det lykkedes ikke at finde en person som ønsker at blive formand for Frivilliggruppen.
Jens Ole har drøftet det med konsulenten og indhentet Peders juridiske råd. Det er
muligt at arbejde som kollektiv uden formand. Jens Ole beskriver opgaverne, som han
som formand varetog. Og vil gerne hjælpe den nye bestyrelse i fremtiden.

5. En detaljeret drøftelse om økonomien blev udsæt til næste møde med den ny sammensætte
bestyrelse og når Peder er tilbage.
6. Eventuelt
a. Dato for sommerfesten på Nonbo Hede er den 16.6.