Vi mangler frivillige

Fremhævet

Vi mangler frivillige hænder til
• at være kontakt familie til ‘ny danskere’
• at åbne deres hjem til samvær med ‘ ny danske familier’ i form af et lille traktement da betydningen af at se et dansk hjem er stort
• at hjælpe diverse boligselskaber med såvel bestående aktiviteter som nye eksempelvis fisketure for mænd eller rep. af cykler
• at hjælpe med forståelse af breve fra det offentlige myndigheder og lignende
• at give samvær til ‘ny danskere’ over spil og deslige
• at hjælpe til med PC i Bjerringbro
Håber du kan/vil afse lidt tid til nogle af disse opgaver
Henvendelse kan ske til Frivilliggruppens formand Jens Ole Jensen (mobil 21 15 66 34) Iøvrigt vil punktet blive fulgt op til nytårskuren i januar 2015

Udgivet i Nyt

Frivilliggruppen – hvem er vi?

Fremhævet

Frivilliggruppen i Viborg er en selvstændig forening under Dansk Flygtningehjælp.
Vi er en gruppe af mennesker, der deltager aktivt i opgaver, som kan etablere en bedre kontakt mellem danskere og mennesker med anden etnisk baggrund.
Opgaverne er bl.a:-

 • Kontaktfamilier
 • Lektiehjælp
 • Udflugter
 • Hjælp til jobsøgning
 • Hjælp til uddannelsensmuligheder
 • Hjælp med kontakt til kommunen
 • Samarbejde med etniske foreninger
 • Dialoggrupper
 • Samarbejde med integrationsrådet
 • Hjælp til idrætsforeninger og deres nydanske medlemmer
 • Computervejledning / hjælp.
Udgivet i Nyt

Nonverbal Kommunikation

invitation_nonverbalkommunikation
Hvordan kan man tale sammen uden et fælles sprog?
Overvejer du at blive netværksfamilie eller kontaktperson for en flygtning (eller er du det allerede), så har du sikkert gjort dig nogle tanker om, hvordan I skal tale sammen.
Tag med på kursus, hvor vi sammen sætter fokus på nonverbal
kommunikation og kultur. På kurset præsenteres en række værktøjer,
som kan klæde dig på til at indgå i meningsfuld dialog og relation med flygtninge og deres familier.
4. marts 2017, kl. 10 – 15
Tilmelding :- Kurset er gratis og åbent for alle.
Tilmelding på flygtning.dk/frivillig
Der vil være forplejning i form af frokost, sodavand, the og kaffe.
Adresse
’Stationen’, LI. Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg
Oplægsholder – Heidi McGhee, Cand. mag i Lingvistik