Vi mangler frivillige

Fremhævet

Vi mangler frivillige hænder til
• at være kontakt familie til ‘ny danskere’
• at åbne deres hjem til samvær med ‘ ny danske familier’ i form af et lille traktement da betydningen af at se et dansk hjem er stort
• at hjælpe diverse boligselskaber med såvel bestående aktiviteter som nye eksempelvis fisketure for mænd eller rep. af cykler
• at hjælpe med forståelse af breve fra det offentlige myndigheder og lignende
• at give samvær til ‘ny danskere’ over spil og deslige
• at hjælpe til med PC i Bjerringbro
Håber du kan/vil afse lidt tid til nogle af disse opgaver
Henvendelse kan ske til Frivilliggruppens formand Jens Ole Jensen (mobil 21 15 66 34) Iøvrigt vil punktet blive fulgt op til nytårskuren i januar 2015

Udgivet i Nyt

Frivilliggruppen – hvem er vi?

Fremhævet

Frivilliggruppen i Viborg er en selvstændig forening under Dansk Flygtningehjælp.
Vi er en gruppe af mennesker, der deltager aktivt i opgaver, som kan etablere en bedre kontakt mellem danskere og mennesker med anden etnisk baggrund.
Opgaverne er bl.a:-

 • Kontaktfamilier
 • Lektiehjælp
 • Udflugter
 • Hjælp til jobsøgning
 • Hjælp til uddannelsensmuligheder
 • Hjælp med kontakt til kommunen
 • Samarbejde med etniske foreninger
 • Dialoggrupper
 • Samarbejde med integrationsrådet
 • Hjælp til idrætsforeninger og deres nydanske medlemmer
 • Computervejledning / hjælp.
Udgivet i Nyt

Nyhedsbrev

Så er et halvt år igen gået, og i vores forening af frivillige, er det gået godt. Heldigvis deltog mange i Nytårskuren i januar, og fra mange sider er der faldet pæne ord om arrangementet. Den gode mad og musik taler vist for sig selv, men det mest interessante er vist, at Omid – vores oplægsholder fra Afghanistan, efterfølgende fik sig bidt fast i det danske arbejdsliv. Han er i dag elev i et stort firma i Holstebro.

Det er da en god historie.
Vores kerneområder, lektiehjælp og arbejdet med kontaktfamilier kører rigtig fint, og fra især lektiehjælpen til børn falder der roser.
Vi har ind imellem nogle nye udfordringer, når det gælder om at få kontakt med de skolesøgende børn, fordi de nu er spredt på hele 12 folkeskoler i Viborg Kommune, men takket være velvilje fra kommunens skolevæsen er det alligevel gået godt. Det kom os til nytte for nylig, hvor vi i samarbejde med Via College gennemførte et natur – og oplevelsesprojekt på Naturskolen i Hald.
Hele tre tirsdage arbejdede en gruppe pædagogstuderende med en busfuld glade unger i alderen 8 – 12 år. Det var en stor fornøjelse at iagttage de unge menneskers engagement. Det bliver helt sikkert gentaget senere under en eller anden form.
Også en anden af byens skoler har fattet interesse for os. Her tænker jeg på Mercantec, hvis restaurationslinje inviterede til rundvisning og god mad. Skolens kontorlinje vil om kort tid hjælpe os med udarbejdelse af bl.a. visitkort ol.
En sommerfest blev der også til. Igen åbnede ”Nonbo Hede” dørene til den årlige sommerfest. Der kom 40 – 60 deltagere i alle aldre. En imponerende indsats, som vi er meget glade for og siger tak for. Knap så stor blev tilslutningen til generalforsamlingen. Der kom næsten ingen. Det er ikke kun os, der har det problem – det gælder de fleste foreninger. V i har i Bestyrelsen bestemt os for at forsøge med noget nyt og interessant næste år. Jeg vil ikke komme nærmere ind på indholdet.
Det er præsenteret på hjemmesiden, hvor interesserede kan læse nærmere. Dog skal nævnes, at hele bestyrelsen på nær Kirsten Metz fortsætter. Konstitueringen kan ses på hjemmesiden.
I er blevet stillet i udsigt, at der skal afholdes et arrangement for jer på Sprogcenteret. Det kommer der også, men først til august. Når den endelige dato foreligger. Invitation bliver sendt ud til alle frivillige.

Dette er vores arbejde i store linjer. Tak for første halvdel af 2017. Nyd det gode vejr.

Venlig hilsen.
Jens Ole Jensen

Udgivet i Nyt