Vi mangler frivillige

Fremhævet

Vi mangler frivillige hænder til
• at være kontakt familie til ‘ny danskere’
• at åbne deres hjem til samvær med ‘ ny danske familier’ i form af et lille traktement da betydningen af at se et dansk hjem er stort
• at hjælpe diverse boligselskaber med såvel bestående aktiviteter som nye eksempelvis fisketure for mænd eller rep. af cykler
• at hjælpe med forståelse af breve fra det offentlige myndigheder og lignende
• at give samvær til ‘ny danskere’ over spil og deslige
• at hjælpe til med PC i Bjerringbro
Håber du kan/vil afse lidt tid til nogle af disse opgaver
Henvendelse kan ske til Frivilliggruppens formand Jens Ole Jensen (mobil 21 15 66 34) Iøvrigt vil punktet blive fulgt op til nytårskuren i januar 2015

Udgivet i Nyt

Frivilliggruppen – hvem er vi?

Fremhævet

Frivilliggruppen i Viborg er en selvstændig forening under Dansk Flygtningehjælp.
Vi er en gruppe af mennesker, der deltager aktivt i opgaver, som kan etablere en bedre kontakt mellem danskere og mennesker med anden etnisk baggrund.
Opgaverne er bl.a:-

 • Kontaktfamilier
 • Lektiehjælp
 • Udflugter
 • Hjælp til jobsøgning
 • Hjælp til uddannelsensmuligheder
 • Hjælp med kontakt til kommunen
 • Samarbejde med etniske foreninger
 • Dialoggrupper
 • Samarbejde med integrationsrådet
 • Hjælp til idrætsforeninger og deres nydanske medlemmer
 • Computervejledning / hjælp.
Udgivet i Nyt

Generalforsamling torsdag d. 23. marts

Frivilliggruppen i Viborg indkalder til Generalforsamling torsdag d. 23. marts 2017 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Sortebrødre Kirkes menighedshus.
Sortebrødre Kirke Stræde 2. 8800 Viborg
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Årsberetning ved formanden.
5. Orientering om næste års arbejdsprogram.
6. Årsregnskab.
7. Indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelse.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Aftenen indledes med et oplæg fra Integrationsteamet ved Viborg Kommune Oplægsholderen vil bl. a. komme ind på følgende emner: Tilværelsen fra asylansøger til flygtning i Viborg Kommune Oplægsholderen vil komme ind på den geografiske fordeling sf flygtninge i Kommunen, og en redegørelse om flygtningenes oprindelseslande.
Der bliver rig mulighed for at få besvaret spørgsmål.
Der bliver serveret kaffe og the, og af hensyn til planlægningen heraf vil vi gerne bede om tilmelding senest mandag d. 20. marts til Knudby12@gmail.com