Vi mangler frivillige

Fremhævet

Vi mangler frivillige hænder til
• at være kontaktfamilier til ‘Nydanskere’
• at åbne deres hjem til samvær med ‘ Nydanske familier’ i form af et lille traktement da betydningen af at se et dansk hjem er stort
• at hjælpe med bestående eller aktiviteter.
• at hjælpe med læsning af breve og udfyldning af skemaer.

Udgivet i Nyt

Frivilliggruppen – hvem er vi?

Fremhævet

Frivilliggruppen i Viborg er en selvstændig forening under Dansk Flygtningehjælp.
Vi er en gruppe af mennesker, der deltager aktivt i opgaver, som kan etablere en bedre kontakt mellem danskere og mennesker med anden etnisk baggrund.
Opgaverne er bl.a:-

 • Kontaktfamilier
 • Lektiehjælp
 • Udflugter
 • Hjælp til jobsøgning
 • Hjælp til uddannelsensmuligheder
 • Hjælp med kontakt til kommunen
 • Samarbejde med etniske foreninger
 • Dialoggrupper
 • Samarbejde med integrationsrådet
 • Hjælp til idrætsforeninger og deres nydanske medlemmer
 • Computervejledning / hjælp.
Udgivet i Nyt

Referat fra bestyrelsesmøde i frivilliggruppen den 21. 02. 2019

Til stede: Jens, Niels, Henrik, Peder, Andrea, Seynab, Eva og Birgit (referent)
Godk. af referat Godkendt.
Godk. af dagsorden Godkendt

Jens – Kampagne for flere frivillige gav resultat: 2 frivillige er begyndt på
Ellekonebakken, og andre er ”sendt videre” til kontaktfamiliegruppen.

Jens / Henrik
– Kaffe/Spisning på Ellekonebakken: Arrangementerne er velbesøgte, men der kunne måske være noget samlende. Henrik tilbyder at skrive
nogle tanker ned til Ove Elgaard.

Eva
– 24-timers løb: Kan Frivilliggruppen være medarrangør og ”supporte” et
hold. Der ses ikke mulighed for det.

Jens
– Eritreisk forening ønsker kontakt til DFH. Peder kontakter Mikkel, De
frivilliges Hus, idet det er ham der har henvendt sig.
Regionskursus i Skive. Jens deltager
Hjemmesiden er nu redigeret.
Aften for kontaktfamilier: Jens har snakket med Mahmud, der har sagt
ja til at komme med et indlæg. Mødet bliver sandsynligvis d. 7. maj.

Nytårskur – Alle
– Evaluering af nytårskur: En god aften på alle måder.
Affødt af snak om arrangementet efterspørger Seynab en kulturaften.
Henrik, Seynab og Yasmin går videre med det

Baboon City – Jens, Seynab,Peder
– Evaluering af turen til Baboon City: En god tur, hvor der denne gang var
flere nationaliteter repræsenteret.
Evaluering af processen med at finde målgruppen: En meget kaotisk og
frustrerende oplevelse for de involverede.
Næste gang: Vi skal være ude i god tid og sætte os sammen med folk fra
Integrationsafdelingen for at lave aftaler før næste tur.

General- forsamling – Alle
– Generalforsamling d. 27. 03. kl. 19 i De frivilliges Hus.
Praktiske aftaler:
Stort mødelokale er bestilt.
Indlæg ved Patrick fra Rwanda er aftalt.
Der skal købes en gave til Patrick.
Drikkevarer tages fra lager.
Håndmadder fra Meny sørger Eva for.
Kaffe, te, mælk, sukker, servietter, blomster, lys, småkager: Birgit
Vi mødes kl. 18.15
Aftenens Indhold:
Velkomst
Patricks indlæg
Formandens beretning – samt indlæg fra andre i bestyrelsen og fra
kontaktfamiliegruppen
Valg: Niels genopstiller ikke. Andrea er villig til valg i stedet for. Andrea
repræsenterer i øjeblikket DFUNK.
Aftenens dirigent: Jens Ole spørges.
Næste års arbejdsprogram: Hvordan ser vi vores arbejde nu, hvor der
ikke kommer så mange flygtninge?

DFUNK: Andrea ønsker ikke at fortsætte. Det er meget svært at lave
noget kontinuerligt med det store gennemtræk af unge frivillige, der kun
kortvarigt kan medvirke som hjælpere.

Økonomi – Peder – Kassebeholdning: kr. 27.000. Der har været udgifter til nytårskur på kr.
7.326. og til Baboon kr. 5.600. Der søges §18 midler før 1. marts.

Evt. Henrik –
De frivilliges Hus: Intet nyt.

Rådenes dag på kommunen. Arrangementet var en succes, da flere råd
fandt sammen. Dagen vil blive gentaget.

Næste møde – Tirsdag d. 09. 04. kl. 17.30