Vi mangler frivillige

Fremhævet

Vi mangler frivillige hænder til
• at være kontaktfamilier til ‘Nydanskere’
• at åbne deres hjem til samvær med ‘ Nydanske familier’ i form af et lille traktement da betydningen af at se et dansk hjem er stort
• at hjælpe med bestående eller aktiviteter.
• at hjælpe med læsning af breve og udfyldning af skemaer.

Udgivet i Nyt

Frivilliggruppen – hvem er vi?

Fremhævet

Frivilliggruppen i Viborg er en selvstændig forening under Dansk Flygtningehjælp.
Vi er en gruppe af mennesker, der deltager aktivt i opgaver, som kan etablere en bedre kontakt mellem danskere og mennesker med anden etnisk baggrund.
Opgaverne er bl.a:-

 • Kontaktfamilier
 • Lektiehjælp
 • Udflugter
 • Hjælp til jobsøgning
 • Hjælp til uddannelsensmuligheder
 • Hjælp med kontakt til kommunen
 • Samarbejde med etniske foreninger
 • Dialoggrupper
 • Samarbejde med integrationsrådet
 • Hjælp til idrætsforeninger og deres nydanske medlemmer
 • Computervejledning / hjælp.
Udgivet i Nyt

Referat fra bestyrelsesmøde i frivilliggruppen den 25.11. 2019

Til stede: Jens, Henrik, Peder, Grete, Seynab, Birgit. Desuden deltog regionskonsulent Hans Bo Pedersen
Godk. af referat – Godkendt
Godk. af dagsorden – godkendt

Siden sidst – Jens
Landsindsamling 2019. I praksis fungerede det hele godt, men der var kun 70 indsamlere. Jens og Grete var tilstede i banken og repræsenterede Frivilliggruppen.
Afskedsreception for Ove Elgaard og Liane Wagner, Boligselskabernes
fællessekretariat d. 06. 12. Jens køber vin.
Jens
Seynab
Kursus om rekruttering af folk til bestyrelser d. 31. 10. Der var en del forskellige foreninger repræsenteret. Power points fra kurset er videresendt. Kan evt. senere bruges som oplæg.

Jens – Statusmøde om Frivillige kulturformidlere i Rødkærsbro d. 27. 11. Jens deltager.
Kaffe på Bakken og Lær dansk Cafe fortsætter.

Peder
Retshjælp: Peder vil tale med dem, der står for det, 3 – 4 frivillige med tilknytning til Retshjælpen i Århus.

Planlægning af nytårskur – Jens

Nytårskur bliver d. 22. 01. og kan afholdes i det nye frivillighus. Jens har aftalt oplæg med Tuva og vil spørge to syriske kokke om mulighed for, at de laver mad. Der efterlyses ideer til underholdning. Grete kontakter Musikskolen.
Etniske foreninger – Jens
Etniske foreninger: Seynab har kontaktet to foreninger, og svaret var at de ikke føler sig som ”etniske” men som danskere. Henrik har kontaktet nogle, men de har ikke svaret. Jens foreslår at kontakte eritreisk, somalisk, afghansk og kurdisk forening.
Henrik kontakter Kurdisk forening
Grete kontakter Eritreisk forening
Seynab kontakter Somalisk forening
Jens kontakter Afghansk forening.

Hans Bo foreslår at der skrives en kort præsentation af Frivilliggruppens arbejde, og at der spørges om foreningen er interesseret i et samarbejde. Hvad kan vi bruge hinanden til? Hvilke ressourcer / problemer er der?

Økonomi – Kassebeholdning: kr. 23.000

Evt. Henrik ønsker ikke genvalg til bestyrelsen. Det samme gælder Jens og Birgit.

Næste møde – D. 07. 01. kl. 17.30

Herefter møde om rekruttering af kontaktfamilier, hvor der udover bestyrelsen deltog Signe Primdal, Jan Togsverd, samt Lissie Jarl fra Røde Kors. Fra DFH deltog Hans Bo og Sara Karim-Madsen.
Sara er tilknyttet DFH`s Århus afdeling og arbejder med to projekter: Venner viser vej og Fritidspuljen.
Signe og Jan: Der mangler aktuelt ca. 10 danske familier / personer.
Lissie: I Røde Kors har der været tilbud om kvindegymnastik, fællesspisning, udflugt mm., men der har ikke
været den store opbakning.
Sara: Måske er der et behov, men der er nedsat overskud i hverdagen.
Hans Bo og Sara: Det er vigtigt med et samarbejde mellem DFH og Røde Kors. Det højner kvaliteten af arbejdet. Det fungerer allerede i Viborg.
Der kan gøres brug af skole- idræts- og boligfællesskaber, for at opnå kendskab på tværs af kulturer. Det kan være lettere at opnå sådanne fællesskaber i mindre byer.
En ide kunne være at få den gode historie i pressen, – og at gøre opgaven for kontaktfamilien mere konkret:
samvær i naturen, cykelture, fællesspisning, spil, gå med til idræt, fisketur med meget mere – men konkrete opgaver, så kan det virke mere overskueligt at melde sig som kontaktfamilie / person.
Sara og kontaktfamiliegruppen udveksler mailadresser, for at kunne gøre brug af hinanden.